دوشنبه, 03 مهر 1402  
کمیته سیاستگذاری
دکتر محمد بهاروند

دبیر علمی کنفرانس و رئیس دانشکده معماری و شهرسازی

دکتر پیام نجفی

رئیس کنفرانس و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

مهندس رضا چینی

مدیر عامل شرکت آجر نماچین

دکتر مجید طغیانی

معون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

اخبار کنفرانس
1402/03/17

افتتاح سایت

سایت اولین همایش ملی پایداری در محیط های انسان ساخت آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
پوستر همایش
حامیان علمی و معنوی
منوی سایت
حامی مالی
برگزارکننده
قالب نگارش مقاله
دبیران همایش